ผ้าไหมลายลูกแก้ว วิสาหกิจชุมชน

บ้านนิคมเขต 7 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ